Jsme členy asociací a komor

Oborové asociace

Členství v oborových asociacích chápeme jako závazek kvality vůči našim zákazníkům a zároveň jako zdroj cenných informací z oblasti jazykových služeb. V neposlední řadě pro nás členství v uvedených asociacích znamená čest a otázku prestiže.

 

ACTA_logo

Asociace českých překladatelských agentur (ACTA)

Členství v Asociaci českých překladatelských agentur nám přináší přístup k informacím z oboru, výměnu názorů a zkušeností s ostatními agenturami. Jako členové ctíme stanovy a program asociace.


ajscr150x70

Asociace jazykových škol (AJŠ)

Vstupem do Asociace jazykových škol jsme se přihlásili k pravidlům a principům, které členové ctí. Připravujeme kvalitní vzdělávací programy ve stejně kvalitním prostředí, spolupracujeme s kvalifikovanými lektory, které pravidelně školíme. V neposlední řadě také pracujeme se zpětnou vazbou jak našich klientů, tak i našich zaměstnanců.

Jako řádný člen Asociace jsme vázáni Etickým kodexem AJŠ a Kodexem kvality AJŠ:


Obchodní komory

Vstoupili jsme do Americké obchodní komory ČR a Česko-německé obchodní a průmyslové komory. V rámci našeho působení zde chceme přispět zkušenostmi v oblasti jazykových služeb – překladů, tlumočení a výuky jazyků.

American Chamber of Commerce in the Czech Republic

Americká obchodní komora ČR

Hlásíme se k hodnotám, které komora prosazuje v rámci české společnosti a podnikatelského prostředí. Pravidelně se účastníme řídicích výborů a dalších aktivit AmCham. V oblasti jazykových služeb pro komoru zajišťujeme překladatelské a tlumočnické služby a připravujeme odborné jazykové semináře.


Logo Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Řada našich zákazníků pochází z německy mluvících zemí, členství v ČNOPK tak pro nás znamená jedinečnou příležitost, jak se přiblížit německému obchodnímu prostředí. V oblasti jazykových služeb pro komoru zajišťujeme překladatelské a tlumočnické služby.


Rychlý kontakt

SPĚVÁČEK překladatelská agentura

agentura@spevacek.info

Tel. 233 331 627, 233 331 637

SPĚVÁČEK jazyková škola

skola@spevacek.info

Tel. 800 100 620, 222 517 869

Jazykové kurzy Praha | překlady | překlady a tlumočení | ověřené překlady | pomaturitní studium | knihkupectví | soudní tlumočení | jazyková škola